REVISTA

JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING (NEW YORK, NY)

ISSN: 0733-9429    Frecuencia: 12   Formato: Impresa

Tablas de contenido  

6 artículos asociados

Volumen 135 Número 9 Parte 0 Año 2009

Rui-min Liu, Zhi-feng Yang, Zhen-yao Shen, Shaw L. Yu, Xiao-wen Ding, Xing Wu, and Fang Liu
Pág. 698 - 704  

Zhao-yin Wang, Charles Steven Melching, Xue-hua Duan, and Guo-an Yu
Pág. 705 - 717  

Yitian Li, Zhaohua Sun, Yun Liu, and Jinyun Deng
Pág. 718 - 728  

Gang Zhou, Hong Wang, Xuejun Shao, and Dongdong Jia
Pág. 729 - 740  

Xiaoping Xie, Zhaoyin Wang, and Charles S. Melching
Pág. 741 - 754  

Yong-jun Lu and Zhao-yin Wang
Pág. 755 - 769