REVISTA

Applied Sciences

ISSN: 2076-3417    Frecuencia: 4   Formato: Electrónica

Tablas de contenido  

30 artículos asociados

Volumen 7 Número 9 Parte September Año 2017

Boris A. Malomed
 

Jeong-In Hwang, Sung-Ho Chae, Daeseong Kim and Hyung-Sup Jung
 

Iqbal Mahmud, Man-Soon Yoon and Soon-Chul Ur
 

Christian Mitschke, Tobias Heß and Thomas L. Milani
 

Everardo Vargas-Rodriguez, Ana Dinora Guzman-Chavez, Raja Kamarulzaman Raja-Ibrahim and Luis Eusebio Cardoso-Lozano
 

Yongjun Zhang, Chengguo Wang, Liu Yan, Daoliang Li and Xiaoshuan Zhang
 

Joana Ribeiro, Duarte Viveiros, João Ferreira, Alexia Lopez-Gil, Alejandro Dominguez-Lopez, Hugo F. Martins, Rosa Perez-Herrera, Aitor Lopez-Aldaba, Lia Duarte, Ana Pinto, Sonia Martin-Lopez, Hardy Baierl, Raphael Jamier, Sébastien Rougier, Jean-Louis Auguste, Ana Cláudia Teodoro, José Alberto Gonçalves, Oscar Esteban, José Luís Santos, Philippe Roy, Manuel Lopez-Amo, Miguel Gonzalez-Herraez, José Manuel Baptista and Deolinda Flores
 

Laura Nebot-Andrés, Rodrigo Llopis, Daniel Sánchez, Jesús Catalán-Gil and Ramón Cabello
 

Annmarie G. Raka, Ganesh R. Naik and Rifai Chai
 

Yinong Wang, Haofei Zhao, En Cao, Yinghui Sun, Huanyu Ye, Weihua Lin and Rongming Wang
 

Ming Gu, Shengqiang Bai, Xugui Xia, Xiangyang Huang, Xiaoya Li, Xun Shi and Lidong Chen
 

Nan Xing, Jianqi Zhang, Furong Cao and Pengfei Liu
 

Péter Tamás
 

Song-Hun Chong
 

Adeola Abraham Omorinoye and Quoc-Tuan Vien
 

Alex Kai-Yuan Lo, Yu-Huan Yang, Tsen-Chang Lin, Chen-Wen Chu and Pei-Chun Lin
 

Hongwu Yin, Hongling Ma, Xiangsheng Chen, Xilin Shi, Chunhe Yang, Maurice B. Dusseault and Yuhao Zhang
 

Paola Leo, Gilda Renna and Giuseppe Casalino
 

Nádia F. Afonso and José C. M. Pires
 

Yingshu Liu, Jun Li, Yao Wu and Feng Zhou
 

Dhwani K. Trivedi and Joshua M. Pearce
 

Fan Yang, Gangyan Li, Jian Hua, Xingli Li and Toshiharu Kagawa
 

Richard Pitwon, Kai Wang, Akira Yamauchi, Takaaki Ishigure, Henning Schröder, Marcel Neitz and Mayank Singh
 

Pengfei Lu, Qiaobo Dai, Liangyu Wu and Xiangdong Liu
 

Qunfeng Zeng, Ali Erdemir and Osman Erylimaz
 

Zhinong Jiang, Minghui Hu, Kun Feng and Ya He
 

Thomas Janssen, Maarten Weyn and Rafael Berkvens
 

Na Kou, Long Li, Shuncheng Tian and Yuanchang Li
 

Ricardo Rodríguez-Cielos, José Luis Galán-García, Yolanda Padilla-Domínguez, Pedro Rodríguez-Cielos, Ana Belén Bello-Patricio and José Antonio López-Medina
 

Prima Riza Kadavi, Won-Jin Lee and Chang-Wook Lee