REVISTA

Applied Sciences

ISSN: 2076-3417    Frecuencia: 4   Formato: Electrónica

Tablas de contenido  

30 artículos asociados

Volumen 7 Número 2 Parte February Año 2017

Logan O. Mailloux, Michael R. Grimaila, Douglas D. Hodson, Ryan Engle, Colin McLaughlin and Gerald Baumgartner
 

Applied Sciences Editorial Office
 

Jihong Ye, Liqiang Jiang and Xingxing Wang
 

Giovanni De Carne, Zhixiang Zou, Giampaolo Buticchi, Marco Liserre and Costas Vournas
 

Xinghui Zhang, Jianmin Zhao, Rusmir Bajric and Liangliang Wang
 

Hung-I Hsieh and Hao Wang
 

Ali Fakhri, Sahar Rashidi, Mohammad Asif and Ahmed A. Ibrahim
 

Zheng Lu, Yuling Yang, Xilin Lu and Chengqing Liu
 

Eunsam Kim, Taeyoung Kim and Choonhwa Lee
 

Bo Wang, Chencong Mo, Chuan He and Qixiang Yan
 

Jun Wu, Liang Li, Xiuli Du and Xuemei Liu
 

Yi Wang, Meiqing Zhu, Jia Liu, Risong Na, Feng Liu, Xiangwei Wu, Shisuo Fan, Zhen Wang, Dandan Pan, Jun Tang, Qing X. Li, Rimao Hua and Shangzhong Liu
 

Guangjun Liu, Hongyuan Chen, Zhen Huang, Fei Gao and Tao Chen
 

Jijian Lian, Xiang Yan, Fang Liu, Jun Zhang, Quanchao Ren and Xu Yang
 

Zhenxu Sun, Ye Zhang and Guowei Yang
 

Kwok L. Chung, Lei Yuan, Songtao Ji, Li Sun, Chengping Qu and Chunwei Zhang
 

Nannan Dai, Xinyi Xu, Shuhong Li and Zheng Zhang
 

René De la Barré, Roland Bartmann, Silvio Jurk, Mathias Kuhlmey, Bernd Duckstein, Arno Seeboth, Detlef Lötzsch, Christian Rabe, Peter Frach, Hagen Bartzsch, Matthias Gittner, Stefan Bruns, Gerhard Schottner and Johanna Fischer
 

Yuanzhi Zhang, Yu Li, X. San Liang and Jinyeu Tsou
 

Fengmei Liang, Yajun Xu, Weixin Li, Xiaoling Ning, Xueou Liu and Ajian Liu
 

Zhiyuan Xia, Aiqun Li, Jianhui Li and Maojun Duan
 

Hojin Ha and Eun-Seok Ryu
 

Dahai Zhao, Yang Liu and Hongnan Li
 

Moo-Yeon
 

Yuzhen Lu, Yuping Huang and Renfu Lu
 

Li Sun, Chuang Li, Jun Li, Chunwei Zhang and Xiaosu Ding
 

Shangzhen Xiao, Xingjun Xi, Fei Tang, Juan Dai, Jing Liu, Jiandu Lei and Luying Wang
 

Fernando A. Gutiérrez, Eamonn P. Martin, Philip Perry, Andrew D. Ellis and Liam P. Barry
 

Xin Li, José-Fernán Martínez and Gregorio Rubio
 

Faisal Abdulla AlMarzooqi, Muhammad Roil Bilad and Hassan Ali Arafat