REVISTA

JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY

ISSN: 0013-4651    Frecuencia: 12   Formato: Impresa

Tablas de contenido  

116 artículos asociados

Volumen 157 Número 3 Parte 0 Año 2010

Boris Bensmann, Richard Hanke-Rauschenbach, Eberhard Meißner, Ingo Koch, and Kai Sundmacher
Pág. A243 - A253  

P. Piela, Z. Rogulski, M. Krebs, E. Pytlik, M. Schmalz, J. Dubak, M. Karwowska, A. Gumkowska, and A. Czerwinski
Pág. A254 - A258  

Priti Singh, Anjan Sil, Mala Nath, and S. Ray
Pág. A259 - A266  

S.-H. Kang, V. G. Pol, I. Belharouak, and M. M. Thackeray
Pág. A267 - A271  

Heisi Kurig, Alar Jänes, and Enn Lust
Pág. A272 - A279  

Madhvendra Nath Tripathi, Umesh Vasudeo Waghmare, Thimmasandra Narayan Ramesh, and P. Vishnu Kamath
Pág. A280 - A284  

Chen Chung Chen, Kuo-Feng Chiu, Kun Ming Lin, Hsin Chih Lin, Chang-Rung Yang, Fu Ming Wang, and Ming Hsing Chiang
Pág. A289 - A293  

Jie Xiao, Wu Xu, Deyu Wang, and Ji-Guang Zhang
Pág. A294 - A297  

John D. Stenger-Smith, Andrew Guenthner, Jessica Cash, Jennifer A. Irvin, and David J. Irvin
Pág. A298 - A304  

N. Marandian Hagh, F. Cosandey, S. Rangan, R. Bartynski, and G. G. Amatucci
Pág. A305 - A319  

S. F. Lux, F. Schappacher, A. Balducci, S. Passerini, and M. Winter
Pág. A320 - A325  

P. P. Ferguson, R. A. Dunlap, and J. R. Dahn
Pág. A326 - A332  

S. Rajakumar, R. Thirunakaran, A. Sivashanmugam, and S. Gopukumar
Pág. A333 - A339  

Loïc Baggetto, Nynke A. M. Verhaegh, Rogier A. H. Niessen, Fred Roozeboom, Jean-Claude Jumas, and Peter H. L. Notten
Pág. A340 - A347  

H. Xia, Y. S. Meng, M. O. Lai, and L. Lu
Pág. A348 - A354  

Peng Liao, Jing Li, and J. R. Dahn
Pág. A355 - A361  

Deng Zhang, Zhenghao Fu, Zhen Wei, Tao Huang, and Aishui Yu
Pág. A362 - A365  

Jake Christensen
Pág. A366 - A380  

K. Kammer Hansen, M. Menon, J. Knudsen, N. Bonanos, and M. Mogensen
Pág. B309 - B313  

Xirong Jiang, Turgut M. Gür, Friedrich B. Prinz, and Stacey F. Bent
Pág. B314 - B319  

Jinhwa Chung, Sungmoo Heo, Soonho Song, Jinho Kim, Sangkyun Kang, and Kyoung Hwan Choi
Pág. B320 - B326  

Kyle N. Grew and Wilson K. S. Chiu
Pág. B327 - B337  

I. A. Schneider, S. von Dahlen, A. Wokaun, and G. G. Scherer
Pág. B338 - B341  

Fangming Jiang, Chao-Yang Wang, and Ken S. Chen
Pág. B342 - B347  

Yeong-Shyung Chou, Jeffry W. Stevenson, and Jung-Pyung Choi
Pág. B348 - B353  

Patcharee Charoensirithavorn, Yuhei Ogomi, Takashi Sagawa, Shuzi Hayase, and Susumu Yoshikawa
Pág. B354 - B356  

Edoardo Magnone, Masaru Miyayama, and Enrico Traversa
Pág. B357 - B364  

A. Jayakumar, S. Lee, A. Hornés, J. M. Vohs, and R. J. Gorte
Pág. B365 - B369  

Allen D. Pauric, Andrew W. Pedersen, Tara Andrusiak, and E. Bradley Easton
Pág. B370 - B375  

J. S. Ahn, M. A. Camaratta, D. Pergolesi, K. T. Lee, H. Yoon, B. W. Lee, D. W. Jung, E. Traversa, and E. D. Wachsman
Pág. B376 - B382  

Jianlin Li, Heesung Yoon, Tak-keun Oh, and Eric D. Wachsman
Pág. B383 - B387  

Yunxin Gu, Qinghong Zhang, Yaogang Li, and Hongzhi Wang
Pág. B388 - B391  

Michael van den Bossche, Roy Matthews, Arthur Lichtenberger, and Steven McIntosh
Pág. B392 - B399  

Samuel Cruz-Manzo, Pratap Rama, and Rui Chen
Pág. B400 - B408  

Xiaoyu Zhang, Hugo M. Galindo, Hector F. Garces, Philip Baker, Xiaofeng Wang, Ugur Pasaogullari, Steven L. Suib, and Trent Molter
Pág. B409 - B414  

JianEr Bao, Gopala N. Krishnan, Palitha Jayaweera, and Angel Sanjurjo
Pág. B415 - B424  

A. P. Young, J. Stumper, S. Knights, and E. Gyenge
Pág. B425 - B436  

M. D. Gasda, G. A. Eisman, and D. Gall
Pág. B437 - B440  

Vivek Inder Sharma and Bilge Yildiz
Pág. B441 - B448  

Jun Yang, Hiroki Muroyama, Toshiaki Matsui, and Koichi Eguchi
Pág. B449 - B454  

K. Kamaraj, V Karpakam, S. Sathiyanarayanan, and G. Venkatachari
Pág. C102 - C109  

J. Forsberg, J. Hedberg, C. Leygraf, J. Nordgren, and L.-C. Duda
Pág. C110 - C115  

K. F. Khaled
Pág. C116 - C124  

J. Snyder and J. Erlebacher
Pág. C125 - C130  

Kerry N. Allahar, Dante Battocchi, Gordon P. Bierwagen, and Dennis E. Tallman
Pág. C95 - C101  

Susumu Arai, Takashi Saito, and Morinobu Endo
Pág. D127 - D134  

B. S. Kwon, J. S. Kim, N.-E. Lee, and J. W. Shon
Pág. D135 - D141  

Jin-Kwan Lee, Il-Yong Jang, Seung-Haeng Lee, Chang-Koo Kim, and Sang Heup Moon
Pág. D142 - D146  

Susumu Arai, Takashi Saito, and Morinobu Endo
Pág. D147 - D153  

F. J. Chen, Y. N. Pan, C. Y. Lee, and C. S. Lin
Pág. D154 - D158  

Tz. Boiadjieva, M. Monev, H. Kronberger, A. Tomandl, K. Petrov, and P. Angerer
Pág. D159 - D167  

Haiping Yang, Shenghai Yang, Yanan Cai, Guofeng Hou, and Motang Tang
Pág. D168 - D171  

Pushpendra Kumar and Patrick Huber
Pág. D172 - D176  

Seong-Jae Mun, Minsoo Kim, Tae-Hong Yim, Jae-Ho Lee, and Tak Kang
Pág. D177 - D180  

Mahito Atobe, Shinya Iizuka, Ryuta Kobayakawa, and Toshio Fuchigami
Pág. E19 - E23  

A. Allanore, J. Feng, H. Lavelaine, and K. Ogle
Pág. E24 - E30  

Marisol S. Martin-González, Miguel A. García, Israel Lorite, José L. Costa-Krämer, Fernando Rubio-Marcos, N. Carmona, and José F. Fernández
Pág. E31 - E35  

B. K. Jackson, D. Inman, M. Jackson, D. Dye, and R. J. Dashwood
Pág. E36 - E43  

Feng Gao, Jun Yin, Zhen Yao, Maoguo Li, and Lun Wang
Pág. F40 - F48  

S. Kawai, Y. Fukunaka, and S. Kida
Pág. F40 - F48  

Yen-Ting Chen, Han Zhao, Jung Hwan Yum, Yanzhen Wang, Fei Xue, Fei Zhou, and Jack C. Lee
Pág. G71 - G75  

Robert P. Lynch, Andrei Ghicov, and Patrik Schmuki
Pág. G76 - G84  

Ching-Chich Leu, Li-Ren Yao, Ching-Pin Hsu, and Chen-Ti Hu
Pág. G85 - G90  

F. El Kamel and P. Gonon
Pág. G91 - G94  

Sun Il Kim, Seung Ryul Lee, Kyung Min Ahn, and Byung Tae Ahn
Pág. H231 - H234  

Ji Chul Yang, Ho-joong Kim, and Taesung Kim
Pág. H235 - H240  

K. J. Chen, F. Y. Hung, S. J. Chang, and Z. S. Hu
Pág. H241 - H245  

Hsin-Chiao Fang, Che-Chia Chang, Chuan-Pu Liu, Hung-Shuo Chung, and Chin-Lin Huang
Pág. H246 - H249  

Anand Meled, Yun Zhuang, Xiaomin Wei, Jiang Cheng, Yasa Adi Sampurno, Leonard Borucki, Mansour Moinpour, Don Hooper, and Ara Philipossian
Pág. H250 - H255  

Gong-Ru Lin, Yu-Chung Lien, and Yi-Hao Pai
Pág. H256 - H259  

Chia-Lung Tsai, Guan-Shan Liu, Yu-Sheng Lee, and Gong-Cheng Fan
Pág. H260 - H263  

Kihoon Do, Dokyu Lee, Hyunchul Sohn, Mann-Ho Cho, and Dae-Hong Ko
Pág. H264 - H267  

C. Y. Lin, W.-R. Liu, C. S. Chang, C.-H. Hsu, W. F. Hsieh, and F. S.-S. Chien
Pág. H268 - H271  

Jun-Hyun Park, Kichan Jeon, Sangwon Lee, Sangwook Kim, Sunil Kim, Ihun Song, Jaechul Park, Youngsoo Park, Chang Jung Kim, Dong Myong Kim, and Dae Hwan Kim
Pág. H272 - H277  

Yongqin Zhou, Jie Liu, Xuyong Yang, Xibin Yu, and Jie Zhuang
Pág. H278 - H280  

Ofer Raz, Zachi Shmueli, Rika Hagiwara, and Yair Ein-Eli
Pág. H281 - H286  

Dinçer Bozkaya and Sinan Müftü
Pág. H287 - H296  

S. W. Lee, S. S. Huang, H. C. Hsu, C. W. Nieh, W. C. Tsai, C. P. Lo, C. H. Lai, P. Y. Tsai, M. Y. Wang, C. M. Wu, and M. D. Lei
Pág. H297 - H300  

A. Das and A. Rohatgi
Pág. H301 - H303  

Hung-Cheng Lin, Hsueh-Hsing Liu, Geng-Yen Lee, Jen-Inn Chyi, Chang-Ming Lu, Chih-Wei Chao, Te-Chung Wang, Chun-Jong Chang, and Solomon W. S. Chi
Pág. H304 - H307  

X. Y. Chen, A. M. C. Ng, F. Fang, A. B. Djuri¿ic, W. K. Chan, H. L. Tam, K. W. Cheah, P. W. K. Fong, H. F. Lui, and C. Surya
Pág. H3085 - H311  

Jianfeng Yu, Demin Jia, Shyam S. Venkataraman, and Yuzhuo Li
Pág. H312 - H317  

Robert C. Tenent, Dane T. Gillaspie, Alex Miedaner, Philip A. Parilla, Calvin J. Curtis, and Anne C. Dillon
Pág. H318 - H322  

Eiji Kamiyama and Koji Sueoka
Pág. H323 - H327  

Dane Gillaspie, Andrew Norman, C. Edwin Tracy, J. Roland Pitts, Se-Hee Lee, and Anne Dillon
Pág. H328 - H331  

Chih-Wei Hu, Ting-Chang Chang, Chun-Hao Tu, Yang-Dong Chen, Chao-Cheng Lin, Min-Chen Chen, Jian-Yang Lin, Simon M. Sze, and Tseung-Yuen Tseng
Pág. H332 - H336  

N. R. Mathews, Hiran B. M. Anaya, M. A. Cortes-Jacome, C. Angeles-Chavez, and J. A. Toledo-Antonio
Pág. H337 - H341  

A. Denisenko, C. Pietzka, L. A. Kibler, and E. Kohn
Pág. H342 - H348  

Dong-Jin Yun and Shi-Woo Rhee
Pág. H349 - H354  

Hyung-Suk Jung, Jeong Hwan Kim, Joohwi Lee, Sang Young Lee, Un Ki Kim, Cheol Seong Hwang, Jung-Min Park, Weon-Hong Kim, Min-Woo Song, and Nae-In Lee
Pág. H355 - H360  

Masashi Yamamoto, Takeshi Maruoka, Yousuke Goto, Akihiko Kono, Hideo Horibe, Mune-aki Sakamoto, Eiji Kusano, Hirofumi Seki, and Seiichi Tagawa
Pág. H361 - H370  

Munehiro Tada, Jin-Hong Park, Duygu Kuzum, Gaurav Thareja, Jinendra Raja Jain, Yoshio Nishi, and Krishna C. Saraswat
Pág. H371 - H376  

Wei-Yu Chen, Wei-Lin Wang, Jui-Min Liu, Chien-Cheng Chen, Jenn-Chang Hwang, Chih-Fang Huang, and Li Chang
Pág. H377 - H380  

Kuang-Po Hsueh, Chun-Ting Pan, Ching-Tai Li, Hung-Cheng Lin, Yue-Ming Hsin, and Jen-Inn Chyi
Pág. H381 - H383  

J. P. Chu, T. Y. Yu, C. H. Wu, C. H. Lin, S. F. Wang, and Q. Chen
Pág. H384 - H388  

Weitao Cheng, Akinobu Teramoto, and Tadahiro Ohmi
Pág. H389 - H393  

Eun Young Lee, Mihail Nazarov, and Young Jin Kim
Pág. J102 - J105  

Yang Hwi Cho, R. B. V. Chalapathy, Do Hyung Park, and Byung Tae Ahn
Pág. J45 - J49  

Lin Zhang, Chao-Nan Xu, Hiroshi Yamada, and Nan Bu
Pág. J50 - J53  

Haiyan Ding, Yanlin Huang, Liang Shi, and Hyo Jin Seo
Pág. J54 - J58  

Shinji Okamoto and Hajime Yamamoto
Pág. J59 - J63  

Tomoyuki Kurushima, Gautam Gundiah, Yasuo Shimomura, Masayoshi Mikami, Naoto Kijima, and Anthony K. Cheetham
Pág. J64 - J68  

Hong He, Renli Fu, Xiufeng Song, Ran Li, Zhengwei Pan, Xinran Zhao, Zhonghua Deng, and Yongge Cao
Pág. J69 - J73  

Satoru Takeshita, Hiroko Ogata, Tetsuhiko Isobe, Tomohiro Sawayama, and Seiji Niikura
Pág. J74 - J80  

Leta Y. Woo, Robert S. Glass, Robert F. Novak, and Jaco H. Visser
Pág. J81 - J87  

Shujie Cui, Huan Jiao, Gang Li, and Mingyi Su
Pág. J88 - J191  

Kazuki Tajima, Yasusei Yamada, Shanhu Bao, Masahisa Okada, and Kazuki Yoshimura
Pág. J92 - J96  

Bong-Goo Yun, Takashi Horikawa, Hiromasa Hanzawa, and Ken-ichi Machida
Pág. J97 - J101  

Seung-Kyu Lee, Moon-Keun Lee, and Haiwon Lee
Pág. K43 - K46  

Ainhoa Romo-Negreira, Daire J. Cott, Stefan De Gendt, Karen Maex, Marc M. Heyns, and Philippe M. Vereecken
Pág. K47 - K51  

Du-Cheng Tsai, Fuh-Sheng Shieu, Shou-Yi Chang, Hsiao-Chiang Yao, and Min-Jen Deng
Pág. K52 - K58  

Alexandre Ponrouch, Sébastien Garbarino, Stéphanie Pronovost, Pierre-Louis Taberna, Patrice Simon, and Daniel Guay
Pág. K59 - K65  

Masayuki Kawaguchi, Katsuya Ohnishi, Kaoru Yamada, and Yasuji Muramatsu
Pág. P13 - P17  

Yi-Jui Huang, Chun-Han Lai, Pu-Wei Wu, and Li-Yin Chen
Pág. P18 - P22  

Chun-Han Lai, Yi-Jui Huang, Pu-Wei Wu, and Li-Yin Chen
Pág. P23 - P27  

Ta-Jen Huang and Chien-Liang Chou
Pág. P28 - P34