REVISTA

Information

ISSN: 2078-2489   Frecuencia: 4   Formato: Electrónica

Tablas de contenido  

30 artículos asociados

Volumen 8 Número 4 Parte December Año 2017

Yue Wang, Xin Jin, Lei Xie, Yanhui Zhang and Shan Lu
 

Harish Garg and Nancy
 

Robert K. Logan
 

Zhiyan Zhao and Jianfeng Cai
 

Kilho Shin, Tetsuji Kuboyama, Takako Hashimoto and Dave Shepard
 

Maihemuti Maimaiti, Aishan Wumaier, Kahaerjiang Abiderexiti and Tuergen Yibulayin
 

Adriana Braga and Robert K. Logan
 

Atul Sajjanhar and Ahmed Abdulateef Mohammed
 

Muhammad Akram and Muzzamal Sitara
 

Meiju Li, Xiujuan Du, Kejun Huang, Senlin Hou and Xiuxiu Liu
 

Mohammad Bagher Dowlatshahi, Vali Derhami and Hossein Nezamabadi-pour
 

Wenqiang Cui and Hao Wang
 

Xiu Li, Chang Men, Zhihui Du, Jason Liu, Manli Li and Xiaolei Zhang
 

Surapati Pramanik, Shyamal Dalapati, Shariful Alam and Tapan Kumar Roy
 

Matú? Sulír and Jaroslav Porubän
 

André Mora, Tiago M. A. Santos, Szymon Lukasik, João M. N. Silva, António J. Falcão, José M. Fonseca and Rita A. Ribeiro
 

Muhammad Alam and Joaquim Ferreira
 

Franco Mazzenga, Romeo Giuliano and Alessandro Vizzarri
 

Yu-Han Huang, Gui-Wu Wei and Cun Wei
 

Tekenate E. Amah, Maznah Kamat, Kamalrulnizam Abu Bakar, Syed Othmawi Abd Rahman, Muhammad Hafiz Mohammed, Aliyu M. Abali, Waldir Moreira and Antonio Oliveira-Jr
 

Ali A. Alani
 

Thinh Phu Do, Yeonjin Jeong and Yun Hee Kim
 

Leilei Wang, Zhigang Chen and Jia Wu
 

Mark Burgin and Rainer Feistel
 

Laura Caponetti, Giovanna Castellano and Vito Corsini
 

Haoyan Wu, Zhijie Li, Brian King, Zina Ben Miled, John Wassick and Jeffrey Tazelaar
 

Gengfei Li, Guiju Li and Guangliang Han
 

Anup Kumar Maurya and V. N. Sastry
 

Changyu Liu, Qian Zhang, Bin Lu and Cong Li
 

Tian Li, Yongqian Li and Anqiang Lv