REVISTA

Information

ISSN: 2078-2489   Frecuencia: 4   Formato: Electrónica

Tablas de contenido  

30 artículos asociados

Volumen 9 Número 12 Parte December Año 2018

Paul Walton
 

Spyros G. Tzafestas
 

Wei He
 

Zhigang Hu, Yong Tao, Meiguang Zheng and Chenglong Chang
 

António Fernando Alves Carneiro, João Paulo N. Torres, António Baptista and Maria João M. Martins
 

Juan-Juan Peng and Chao Tian
 

Shen-Tsu Wang and Meng-Hua Li
 

Cameron E. Taylor, Alexander V. Mantzaris and Ivan Garibay
 

Antonio De Nicola, Giordano Vicoli and Maria Luisa Villani
 

Prince Semba Yawada and Mai Trung Dong
 

En Fan, Weixin Xie, Jihong Pei, Keli Hu, Xiaobin Li and Vid Podpecan
 

Andrea Civita, Simone Fiori and Giuseppe Romani
 

Vanel Lazcano
 

Cláudio Augusto Silveira Lélis and Renan Motta Goulart
 

Edvinas Danevicius, Rytis Maskeliunas, Robertas Dama?evicius, Dawid Polap and Marcin Wozniak
 

Vincenzo Dentamaro, Donato Impedovo and Giuseppe Pirlo
 

Birgitta Dresp-Langley
 

Moon Jong Choi, Sanghyun Kim and Hyunsun Park
 

Nan Zhang, Baizhen Li, Zhongxi Zhang and Yanyan Guo
 

Liu Jun, Luo Zhongqiang and Xiong Xingzhong
 

Muhammad Zahir Khan, Muhammad Farid Khan, Muhammad Aslam, Seyed Taghi Akhavan Niaki and Abdur Razzaque Mughal
 

Nyothiri Aung, Weidong Zhang, Sahraoui Dhelim and Yibo Ai
 

Franck Michel, Catherine Faron Zucker, Olivier Gargominy and Fabien Gandon
 

Viorel Guliciuc
 

Zhi Qu, Yaqiong Xing and Yafei Song
 

Nina Rizun, Yurii Taranenko and Wojciech Waloszek
 

Katerina Kantorová and Pavel Bachmann
 

Paulo Shakarian
 

Anas Fahad Khan
 

Enrico Bazzi, Nunziato Cassavia, Davide Chiggiato, Elio Masciari, Domenico Saccà, Alessandra Spada and Irina Trubitsyna