REVISTA

Sustainability, Agru, Food and Environmental Research

ISSN: 0719-3726   Frecuencia: 4   Formato: Electrónica

Tablas de contenido  

42 artículos asociados

Volumen PP Número AHEAD OF PRINT Parte 0 Año PP

B Devika , K.V. Hareesh, Samuel Baby, Muhammed Shiyas
 

Stephen Isaac
 

S.V. Satyanarayana, Mohammed Al Jahwari
 

A Sujatha , Senthil P Mathew, Yashida Nadir
 

T Sini, T Ahira
 

Athira Anil, Vidya Jose
 

Gauri Mohan, Annie Sonia Xavier
 

Aleesha Anna Saju, K.K. Smitha
 

Shabid Zaman H, S Anshad ; E.T. Jenvit , P Anusha
 

Dr. Renu Pawels, Dr. Asha P Tom
 

Saranya Jeyalakshmi, Sahila Beegum
 

V. Karpiuk, R. Hlibotskyi
 

Indu Susan Raj, Jinu Darsh M.S, Elson John
 

N.M. Jesna, Diya K Dilip
 

Shabana M Thaha , Bennet Kuriakose, Rajesh Baby
 

R. Senthilkumar
 

Jithin Arakkatt Shaji
 

Sweda Sara Philip, C.P. Archana
 

M.M. Nabeela , Parvathy Krishnan, C Prabha
 

Sahimol Eldhose, Sruthi Suresh Babu
 

Nazrin Fathima Fazil M, C.J. Chitra
 

Patric Paul , Aravind K Mohan , Geethika Dev , Sunil Kumar P G
 

Aleena Nasar, Fahmitha Hameed , P S Sulthana, Rose Mary Xavier
 

S.V. Shallen, Jibin Joy Varghese
 

C. Veena, S Saravanan , Robin Davis P., Nandakumar Gopalan
 

Irina Pedko, Anastasiia Pandas
 

S. Bharath Sai, H. Srinaathh, S Sanjunath
 

Shreyas Alagundi, T Palanisamy
 

Nithi E Sadan, P.S. Akash, Sunil Kumar P G
 

Mary Dhanya, Priyanka P Manjanath
 

S Sangeetha, Fathima Shahin
 

Jibi Kurian, Lathi Karthi
 

Mohammad Umar Khan; Manju Dominic
 

Raj K Rhishi , R. Vasudev
 

Keeerthy R Karthikeyan, Elba Helen George
 

Aaliya Navaz, Anju Paul
Pág. 1 - 8  

Chavan Ravishankar; M.S. Nagakumar; H.K. Krishnegowda, Abhilash R Prasad
Pág. 1 - 10  

Abiyot Mebrate, Tadesse, Negussie Zeray
Pág. 1 - 12  

Kryzhantovskaya Oksana
Pág. 10  

Anue Marry Mathew, Neena S Lal
Pág. 10  

Deborah Dauda, Manju Dominic
Pág. 14  

Prasad Lakshmi , Neethu Elsa Anil
Pág. 9